091-878-8439
เบาะนวดไทย นั้นถือว่าเป็นอุปกรณ์การนวดที่สำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับร้านสปาที่เปิดให้บริการใหม่ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เบาะนวดไทย หรือ เบาะนวดสปา ดังนั้นหากว่าคุณต้องการที่จะเปิดร้านสปา ร้านนวดแผนไทย จะต้องมีเบาะควบคู่ กับเตียงนวด หรือเ ใช้แทนเตียงนวดได้อีกหากต้องการปูแนบลงกับพื้น สำหรับร้านนวดสปาที่เปิดให้บริการใหม่ ต้องเบาะเพื่อใช้งาน คุณสามารถติดต่อสอบถามราคาโดยตรงได้ที่ โทร 091-878-8439